Balancer tarjoaa lisensioituja NLP-kursseja, työnohjausta,
yksilövalmennusta ja naurujoogaa

NLP-kurssit, työnohjaus ja yksilövalmennus tähtäävät kaikki samaan tavoitteeseen, mielen johtamiseen. Mielen johtaminen
tarkoittaa ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen johtamista. Tavoitteena on, että sinä opit johtamaan omaa mieltäsi.

NLP-kursseilla opit itse työkaluja elämääsi. 
Työnohjauksessa mielen johtamista tarkastellaan työn näkökulmasta. 
Yksilövalmenuksessa on mahdollista käsitellä vaikeimpia kokemuksiasi. 
Naurujoogaa siksi, että nauraminen on niin hauskaa ja parantavaa! 

NLP-kurssit: kurssien pitäminen on nyt tauolla

Aiempien hyvien kokeusten seurauksena järjestämäni seuraavat kurssit pidetään Suomessa.
Järjestämäni kurssit ovat:
Licensed Practitioner of NLPTM
• Peruskurssi

Lue kurssiesite tästä

• Itsensä johtaminen
• Vuorovaikutustaitojen parantaminen
• Motivaation löytäminen
• Tavoitteen asettelu
• Luovuuden lisääntyminen
• Tunneäly

Master Practitioner of NLPTM
Syvennetään osaamista peruskurssin aihepiireihin.

Tämä kurssi soveltuu erityisesti niille, jotka haluavat kartuttaa osaamistaan niin, että he voivat alkaa toimimaan itse valmen-
tajina ja käyttää NLP:tä työssään.

Työnohjaus

• Työssä kehittymisen ja työn kehittämisen väline
• Edistää ammatillista kasvua ja työssä jaksamista
• Työnohjaus soveltuu sekä yksilöille että ryhmille
• Työnohjauksen apuvälineenä Identity Compass® – henkilöprofilointiohjelma

• Tutkimme asiakkaan kanssa yhdessä hänen työtään ja siihen liittyviä ilmiöitä.
• Keskustellaan ja pohditaan kehitettäviä asioita ja ilmiöitä, ja tehdään tilanteeseen sopivia toiminnallisia tehtäviä.
• Työnohjaajana pyrin siihen, että asiakas saa itse muutokseen johtavia oivalluksia.
• Käytän työnohjauksissani NLP-menetelmiä, sillä ne tukevat erityisesti vuorovaikutustaitojen, tunneälykkyyden ja moti
vaation lisääntymistä.
• Työnohjauksesta tehdään osapuolten välille kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. toimintatavoista, työnohjauksen
tiheydestä, kestosta ja säännöllisestä arvioinnista.

Työnohjauksella saadaan
• Voimaantumista
• Uusia näkökulmia
• Oivalluksia
• Työilmapiirin parantumista
• Luottamuksen kasvua
• Tavoitteiden selkiytymistä
• Motivaation kasvua
• Sitoutumista
• Tuottavuuden lisääntymistä

Yksilövalmennus

• Yksilövalmennus on tehokas ja turvallinen menetelmä, jossa saat pysyviä käyttäytymis- ja ajattelumuutoksia aikaiseksi.
• Tukee NLP-kurssien opiskelua.
• Voidaan käsitellä jotain tiettyä ongelmaa kohdennetusti
• Valmennus sopii kaikenikäisille. Nuorin valmennuksessa käynyt on ollut 7-vuotias ja vanhin 78-vuotias.

• Voit muuttaa menneisyydessäsi tapahtuneiden negatiivisten asioiden vaikutuksia itsetuntoon, toimintakykyyn, motivoi-
tumiseen ja tunteiden kokemiseen.

Naurujooga

Vuonna 1995 Madan Katarian, intialainen lääkäri ja joogaoppilas, kehitti naurujoogan. Hän oli vakuuttunut naurun ja
joogan hengitysharjoitusten terveysvaikutuksista. Nimensä mukaisesti nauramista joogan hengitystekniikoiden tukemana.
Idea on naurun parantavassa voimassa.
• Voi harrastaa erikokoisissa ryhmissä ja tilanteissa.
• Naurujooga lisää monipuolisesti fyysistä-, psyykkistä-, henkistä- ja sosiaalista hyvinvointia.
• Suosittua työhyvinvointipäivillä ja muissa kehittämistilanteissa sekä erilaisissa kokoontumisissa ja juhlissa.
• Keho ei erota tekonaurua aidosta ja yleensä tekonauru muuttuu aidoksi.
• Toisaalta, jos ei halua nauraa, mikään mahti maailmassa ei saa nauramaa.n
• Nauraessaan ihmisen tietoinen ajattelu katoaa automaattisesti ja kaikki aistimme yhdistyvät vaivatta antamaan iloa,
rauhaa ja rentouttaa.
• On mahdotonta nauraa täydesti ja samalla miettiä arkisia asioita.
laughteryoga.org

Balancer Oy
Puh: Leena Ahonen, 041 445 0075
Email: oivalluttaja@gmail.com
Osoite: Vääksy
Y-tunnus: 2107945-9