NLP ja Rentoutuminen

NLP

Neuro = Neurologisten prosessien ja käyttäytymisen yhteys
Linguistic = Kuinka ajatusten rakenteet ilmenevät puhutussa kielessä
Programming = Ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen mallintamista

Synty
 •  Richard Bandler ja John Grinder Kalifornialaisessa yliopistossa 1970- luvun alussa.
 • Tavoitteena: Löytää selviä ohjeita psyykkisten ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Kehittää keino, jolla saadaan pysyviä muutoksia aikaan ihmisen käyttäytymisessä.
 • Muutosprosessien yksinkertaisuus.
 • Tutkivat henkilöitä jotka olivat menestyneet elämässä paremmin kuin muut.
 • Mallinsivat potilaitaan onnistuneesti hoitaneiden terapeuttien ja psykologien työtä.
Perusolettamuksia
 • Vuorovaikutuksemme merkityksen huomaa sen aikaansaamasta reaktiosta
 • Ei ole epäonnistunutta kommunikointia, on vain erilaisia tapoja reagoida kommunikointiin
 • Emme voi olla kommunikoimatta
  Kartta ei ole maasto
 • Jokaisen käyttäytymisen taustalla on hyvä tarkoitus
 • Kokemuksissamme voi havaita rakenteita
 • Meillä on kaikki voimavarat haluamiimme muutoksiin
 • Kaikki mielessä ja kehossa on jollakin tavoin yhteydessä toisiinsa
Mitä NLP on?
 • Se miten ihmiset ajattelivat jostakin asiasta, vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka he kokevat kyseisen asian
 • NLP:ssä keskitytään sisällön sijaan rakenteeseen
 • Ajatteleminen ja käyttäytyminen on sisäisen ajatteluprosessin tulosta
 • NLP:n avulla voimme tulla tietoiseksi tavastamme ajatella ja käyttäytyä
 • Vastaa kysymykseen – Miten?
 • Miten onnistun tai epäonnistun, miten asiat sanotaan ja miten se vaikuttaa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten käyttäytymiseen?
 • Tiedostaminen mahdollistaa muutoksen
 • Menetelmä, jota voit lukea kirjoista, mutta jota voi oppia vain kokemuksellisesti
Hyödyt
 • Saadaan aikaan pysyviä käyttäytymismuutoksia
 • Vaikutetaan omaan päätöksentekoon ja motivoitumiseen
 • Lisätään voimavaroja ja vahvistetaan itseluottamusta
 • Opit vuorovaikuttamaan niin, että tulet paremmin ymmärretyksi ja ymmärrät myös toisia paremmin
Sovelutuvuus
 • Parannat kommunikointiasi, ihmissuhteitasi, ja terveyttäsi
 • Opit johtamaan itseäsi tarkoituskenmukaisemmin
 • Saat taitoja liike-elämään ja johtamiseen, myyntiin ja asiakassuhteisiin
 • NLP:tä käytetään niin urheiluvalmennuksessa kun henkilöstön rekrytoinnissa
 • Olisitko halunnut tutustua aiheeseen enemmän?

  Lisää titeoa voit löytää mm. seuraavilta sivuilta:

  richardbandler.com

  nlpyhdistys.fi

  society-of-nlp.net

Hypnoosi

Hypnoosi on luonnollinen mielentila, johon voi tulla tahattomasti joka päivä, esimerkiksi syventyessään
hyvän kirjan lukemiseen.

Mitä hypnoosi on?

 • 1930-luvulla
 • Milton H. Erickson – psykiatri ja lääkäri
 • Erickson tutki hypnoosia ja käytti sitä työssään perheterapeuttina
 • Hän piti hypnoosia ainutlaatuisena, sisäänpäin suuntatuneena, muuntuneena toimintojen tilana.
 • Energiaa voidaan suunnata sinne, missä sitä eniten tarvitaan
 • Syvä fyysinen ja psyykkinen rentoutumistila, jossa voi kokea irtautuvansa todellisuudesta, vaikka onkin tietoinen siitä
 • Ihmisen mieli käsittelee tietoa tietoisesti ja alitajuisesti
 • Alitajunta ei toimi loogisesti
 • Vaikutti NLP:n kehitykseen ja sisältöön 1970-luvulla
Miten se vaikuttaa?
 • Hypnotisoijan ja kohdehenkilön välillä vallitsee koko prosessin ajan hyvä vuorovaikutus.
 • Hypnotisoitu henkilö ei noudata kehoituksia, jotka vahingoittaisivat hänen arvojaan, päämääriään tai etikkaansa.
 • Turvallinen ja tehokas apuväline muutosprosessissa.
 • Hypnoositilasta poistuminen on paljolti samanlaista kuin unitilasta herääminen. Hypnoosi ei voi jäädä päälle.
 • Hypnoositilassa tietoinen mieli jää taka-alalle ja mieli vapautuu tavanomaisesta järkiperäisestä ajattelustaan, jolloin erilaiset kehotteet ja mielikuvat pääsevät vaikuttamaan alitajuntaan.
 • Ihminen  pääsee helpommin käsiksi alitajunnassaan oleviin asioihin jolloin muutosprosesseilla saadaan aikaan pysyviä muutoksia

Balancer Oy
Puh: Leena Ahonen, 041 445 0075
Email: leena@balancer.fi
Osoite:Lahti
Y-tunnus: 2107945-9