Jotain ainutlaatuista

”Tarjoamani kurssit tekee ainutlaatuisiksi se, että minun tarkoitus on, että sinä opit ja saat muutosta aikaan.
Minun tarkoitus ei ole kurssilaisten valtavassa määrässä vaan siinä mitä hyvää he voivat saada oppimallaan aikaan.
Koen tärkeäksi opettaa NLP:n perusoletuksia, niiden avulla pääsemme prosesseissa pintatasolta syvemmälle.
Kursseilla teemme paljon harjoituksia, se on välttämätöntä asioiden sisäistämisen ja todellisen muutoksen kannalta.
Alitajunnassa piileviin syvärakenteisiin pääseminen mahdollistaa pysyvän muutoksen. Tämän takia pidän tärkeänä, että
opettelemme kursseilla myös syvärentoutumisen tekniikoita eli Milton H. Ericsonilaista hypnoosia. ”

– Leena

Kokemuksia

• Identiteettini on vahvistunut
• Olen tullut rohkeammaksi
• Olen löytänyt vastauksia omaan käyttäytymiseeni
• Olen kärsivällisempi
• Ajatteluni on muuttunut. Ennen ajattelin etten osaa. Nyt ajattelen useammin; osaan jos haluan!
• Olen oppinut muuttamaan omia uskomuksiani
• Olen oppinut kuuntelemaan läheisiäni paremmin

Mitä minulla on nyt enemmän kun ennen kurssia?:
• ILOA, uskallan nauraa ääneen.
• INNOKKUUTTA. Valtava innostus päästä toteuttamaan unelmiani.
• KAUNEUTTA. Näen itseni kauniina ja ihanana naisena ja se kauneus sisältä pursuavaa itseluottamusta, hyväksymistä,
iloa, määrätietoisuutta ja valoa.
• RAKKAUTTA. Itseä kohtaan. Ja näin on helpompi ottaa sitä myös vastaan ja antaa muille.
•SUUNTA KOHTI UNELMIA JA TERVEYTTÄ. Alan tervehtyä!”

Mitä kurssilaiset kokivat saaneensa kurssilta:
Licensed practitioner of NLP™ touko-17

”Laaja kartta omista tunteista”
”Lämmin ja hyvä olla ihmisten seurassa”
”Kyky katsoa asioita eri perspektiivistä”
”Itseluottamusta”
”Näen itseni kauniimpana”
”Uskon kykyihini ja voimavaroihini”
”Arvostan itseäni”
”Tunnen itseni hyväksytyksi”
”Sain uuden ystävän”
”Taitoa ottaa vastaan toisilta saatu palaute rakentavasti, ja myönteinenkin palaute.”
”Olen saanut takaisin kykyjä, jotka olivat jääneet lapsuuteen.”
”Tullut inhimillisempi perspektiivi ihmisyyteen”
”Lisää itsevarmuutta”
”Itsevarmuutta”
”hyväksyntää itseäni kohtaan”
”Luottamusta omiin kykyihin ja vahvuuksiin, jotta suuretkin tavoitteet on mahdollista saavuttaa.”
”Enemmän onnellisuutta”
”Enemmän itsevarmuutta vuorovaikutustilanteissa. Ymmärrän paremmin itseäni ja muita.”
”Tunnen iloa ja levollisuutta. Osaan rentoutua, mutta myös virittäytyä luovaan tilaan.”
”Löydän itsestäni paljon voimavaroja ja enemmän kapasiteettiä.”
” Osaan ratkoa helposti sellaisia ongelmia, joiden kanssa aiemmin painiskelin turhautuneena vuodesta toiseen.”
”Unelmani ja haaveeni ovat kirkastuneet, enkä näe sellaisia esteitä, joita en voisi selättää.
”Rakastan itseäni, mutta myös kaikkia muita, entistä enemmän!”

Balancer Oy
Puh: Leena Ahonen, 041 445 0075
Email: oivalluttaja@gmail.com
Osoite:Lahti
Y-tunnus: 2107945-9